Hypnoterapia hoitoja saatavilla!

Hypnoterapia. Voisi käyttää myös rentoutumisterapia nimeä. On hieman kuin veteen piirretty viiva milloin on hieman rentoutunut, syvemmin rentoutunut tai kenties pinnallisessa hypnoosissa tai syvässä hypnoosissa. Onko eroa, huomaako eroa. Tarvitseeko huomata tai tuntea mitään kummallista ja erilaista muuta kuin, että oli hyvä rentoutunut olo. Ei tarvitse. Pääsääntöisesti kuitenkin jää positiivinen miellyttävä ja täysin tietoinen tunne terapian jälkeen. Kaikki kuitenkin ovat yksilöjä ja terapeutin ja asiakkaan luottamuksellinen suhde ja hyvä yhteistoiminta vaikuttaa tuloksiin ratkaisevasti.

Hypnoterapiaa voi käyttää hyvin laajalti moniin vaivaaviin ongelmiin, oli se sitten jokin riippuvuus tai häiritsevä tapa, ahdistus, fobia, traumat, huono itseluottamus, masennus, pelot….rajoittava tekijä on, jos ihmisellä on ollut tai on vaikea psykoottinen sairaus.

Alitajunnalla on meidän elämässämme hyvin tärkeä merkitys ja hypnoterapiassa pyritään rentoutumisen avulla/kautta vaikuttamaan positiivisilla suggestioilla asiakkaan alitajuntaan niin, että haluttu muutos tapahtuu vääjäämättä. Joskus tarvitaan useampia kertoja, joskus jo kertakin helpottaa. Mitään vastoin asiakkaan tahtoa ja kontrollia ei voi tapahtua. Jokainen ihminen päättää itse mitä ottaa vastaan ja mitä ei. Siksipä ennen terapiaa on hyvä miettiä onko valmis muutokseen vai haluaako jotain simpsalapim tapahtumaan ulkopuolelta, joka hoitaa tilanteen. Niin ei tule tapahtumaan.

Ensimmäisellä käynnillä keskustellaan ja haastatellaan ja tehdään hoito tilanteen mukaan. Sovitaan myös tavoitteista ja ennakoidaan tarvittava käyntimäärä. Tähän varataan aikaa 2 tuntia. Seuraavat käynnit kestävät tunnin verran. Joskus hypnoterapiaan voi kuulua hieman muutakin, kuten kotitehtäviä tai yhdessä ”miettimistä” ja ongelman analysointia.